Etusivu Hyvät käytännöt Kiinni strategiaan -malli

Kiinni strategiaan -malli

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Kiinni strategiaan -malli on rakennettu kehittämistyön tueksi ammatillisen koulutuksen kentälle. Mallin tavoitteena on tuoda esille, kuinka uusi liikettä lisäävä toiminta juurrutetaan osaksi organisaation strategian mukaista toimintaa ammatillisen koulutuksen kentällä.

Malli esittelee Kiinni strategiaan -prosessin, joka sisältää neljä vaihetta: kiinni kehittämiseen, kiinni kokeiluun, kiinni rakenteisiin ja kiinni arkeen. Nämä vaiheet sisältävät muun muassa kuvauksen päätöksentekoprosessista ja mallin käyttöönottosuunnitelmasta. Mallin avulla päästään kohti selkeästi määriteltyjä toimintaprosesseja ja toiminnan tasalaatuista kehittämistä. 

Ennen Kiinni strategiaan -mallin kokoamista SAKU ry työsti samaan teemaan liittyvän mutta hieman suppeamman juurruttamissuunnitelma-pohjan. Jotta uudet toiminnat saadaan vakiinnutettua osaksi normaalia toimintaa, tarvitaan suunnitelma, miten juurruttaminen toteutetaan. Juurrutussuunnitelma sisältää eri vaiheet, joita toiminnan vakiinnuttamisessa olisi hyvä huomioida: 1. päätös uuden mallin käyttöönotosta, 2. toimintasuunnitelman, 3. tulokset ja mittaamisen ja 4. juurruttamista estävät ja edistävät tekijät.

Juurrutussuunnitelmaan pääsee tutustumaan Liikkuva amis -sivulta: https://liikkuvaamis.fi/kehittamistyo/#toiminnanjuurruttaminen

Tulokset

Uuden toimintatavan vakiinnuttaminen osaksi oppilaitoksen arkea. Suunnitelmallisella työskentelyllä saavutetaan tavoite ja havainnollistetaan juurrutustyöskentelyn vaiheita.

Kohderyhmät

Koulutuksen järjestäjät, Ammatilliset oppilaitokset, Kehittämistyöstä kiinnostuneet

Kehittämisteemat

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiasanat

Uuden toiminnan vakiinnuttaminen osaksi oppilaitoksen arkea.

Tiedot

Hyvät käytännöt viite id

1181

Syntynyt osana

-

Hanke jonka osana syntynyt

-

Hankkeen kotisivu

-

Lisätty rekisteriin

13.09.2022

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

Yhteyshenkilö

Mari Korpela