Etusivu Hankkeet YLLI - Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö

YLLI - Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

YLLI-hanke (Yhdenvertainen liikunnallinen lähiö) oli Helsingin yliopiston maantieteilijöiden ja Jyväskylän yliopiston liikunnan yhteiskuntatieteilijöiden hanke, joka oli osa ympäristöministeriön koordinoimaa Lähiöohjelmaa 2020-2022. YLLI-hankkeessa kartoitettiin esimerkkilähiöiden Jyväskylän Huhtasuon ja Helsingin Kontulan avulla suomalaisten lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti yhdenvertaista mahdollisuutta erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkumuotoihin ja liikunnalliseen elämäntapaan sekä kehitetään työkaluja liikuntapaikkojen suunnittelun tueksi.

YLLI-hankkeessa (https://blogs.helsinki.fi/yhdenvertainen-liikunnallinen-lahio/) kartoitettiin esimerkkilähiöiden
Jyväskylän Huhtasuon ja Helsingin Kontulan avulla suomalaisten lähiöiden asukkaiden liikkumista ja erityisesti heidän yhdenvertaisia mahdollisuuksiaan erilaisiin liikuntaharrastuksiin, aktiivisiin kulkutapoihin arjessa ja liikunnalliseen elämäntapaan. Lisäksi YLLI-hankkeessa kehitettiin käytännön työkaluja liikuntapaikkojen
suunnittelun tueksi.

Tulokset

Perinteisen liikuntapolitiikan toimet eivät riitä liikunnan harrastamisen esteiden poistamiseen. Ne ovat olleet tehottomia poistamaan merkittäviä liikkumisen esteitä monissa matalan sosioekonomisen aseman väestöryhmissä. Nykyinen liikuntapaikkarakentamiseen keskittyvä lähestymistapa palvelee pääasiassa jo ennestään aktiivisia asukkaita tai urheiluseuroja. Liikkumattomat asukkaat ja passiiviset ovat vaarassa jäädä heikompaan asemaan.

Toimet ovat monesti riittämättömiä jo muutenkin syrjäytimisvaarassa tai heikommassa asemassa olevien kannalta. Erityisesti vierasta kieltä äidinkielenään puhuvien, pienituloisten kotitalouksien, yksinhuoltajien ja ikääntyneiden liikunnan harrastamisen esteiden poistamisessa ei olla onnistuttu.

Kohti yhdenvertaisesti saavutettavia liikuntapalveluita. Liikunnan yhdenvertainen saavutettavuus edellyttää yksilön terveyteen, taitoihin ja elämäntilanteeseen liittyvien esteiden madaltamista.

 • Liikuntafasiliteettien rakentamisesta tulee siirtyä enemmän kokonaisvaltaiseen asukkaiden kokemien liikkumisen esteiden poistamiseen.
 • Liikunnan esteiden poistaminen edellyttää: 1) Nykyisen liikuntapolitiikkamme kriittistä arviointia; 2) Tiedolla johtamista; 3) Poikkihallinnollista ja sektorit ylittävää yhteistyötä.
 • Kun pyritään vahvistamaan liikuntapalveluiden yhdenvertaista saavutettavuutta, tulisi keskittyä laajemmin liikunnan harrastamisen esteiden poistamiseen.
 • Tarvitaan alueellisten toimijoiden ja sektorit ylittävää yhteistyötä sekä ymmärrys paikallisista asukkaiden kokemista liikkumisen esteistä ja saavutettavuustekijöistä.
 • Monialainen yhteistyö voi onnistuessaan auttaa uudella tapaa ratkaisemaan haasteita, jotka liittyvät asukkaiden liikkumiseen ja terveisiin elintapoihin.
 • Liikuntasuunnittelussa tulee huomioida liikkumisympäristöjen ja -palveluiden käytön ja saavutettavuuden moninaiset ulottuvuudet.
 • Tarvitaan tietoa monesta lähteestä. Yksittäisistä lähteistä kerättävät tiedot ovat aina rajallisia, eikä niistä välttämättä muodostu todellista kuvaa liikuntapaikoista tai -olosuhteista tai niiden käytöstä.
 • Kuntia pitää tukea, jotta ne voivat kattavammin ja laajemmin huomioida liikuntapaikkojen ja
  -ympäristöjen saavutettavuuden ulottuvuudet suunnittelutyön eri vaiheissa.
 • Kuntia pitää tukea monipuolisten tietolähteiden hyödyntämisessä. Suunnittelijat tarvitsevat kattavan tilannekuvan asukkaiden liikkumisen harrastamisesta ja liikuntapaikoista,  jotta ne voivat huomioida liikuntapaikkojen saavutettavuuksien eri tekijät.

Kohderyhmät

Julkinen sektori, Kehittämistyöstä kiinnostuneet, Kunnat, Liikuntapaikkasuunnittelijat, Päättäjät, Ympäristösuunnittelijat

Kehittämisteemat

12-17 vuotiaat, Elintapaohjaus, Hyvinvoinnin edistäminen, Liikkumisen lisääminen, Liikunnan lisääminen, Liikuntamahdollisuudet, Liikuntaympäristö, Tasa-arvo, Tiedon jakaminen, Yhdenvertaisuus

Hankkeen loppuraportti

Lataa loppuraportti (pdf)

Tiedot

Hankkeen id

3890

Ajankohta

2020 - 2023

Lisätty rekisteriin

04.04.2023

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Petteri Muukkonen

Yhteyshenkilö

Petteri Muukkonen

Rahoitustiedot

Rahoittaja

Ympäristöministeriö

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

Lähiöohjelma 2020–2022