Etusivu Hankkeet SportBusinessLapland

SportBusinessLapland

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

SportBusinessLapland-hankkeen lähtökohtana oli Lapin alueen liikunta-alan organisaatioiden ja palveluntuottajien tunnistama osaamisvaje koskien urheiluliiketoiminnan osaamista. Toimijoiden esittämän koulutustarpeen myötä, tuensaajat lähtivät yhteistyössä hakemaan ratkaisuja urheiluliiketoiminnan osaamisen vahvistamiseksi. Lähtökohtana oli tarjota konkreettisia työkaluja toiminnan tehostamiseksi ja uudistamiseksi.

Hankkeen kehittämistavoitteena oli vahvistaa liikunta- ja urheiluliiketoiminnan osaamista ainutlaatuisessa toimintaympäristössä edistäen työllistymistä ja alueen elinkeinotoimintaa. Välitön tavoite oli kehittää pysyvä 60 opintopisteen urheiluliiketoiminnan kansainvälinen koulutuskokonaisuus työelämän tarpeisiin Lapin eri asteen koulutusorganisaatioiden tarjoamana.

Hankkeen toteuttajat olivat Lapin ammattikorkeakoulu ja Santasport Lapin Urheiluopisto. 

Tulokset

 

Hankkeen voidaan todeta vahvistaneen urheiluliiketoiminnan osaamista ainutlaatuisessa toimintaympäristössä. Urheiluliiketoiminnan koulutuksen kehittämistyö jatkuu hankkeen jälkeen eri toimenpitein. Hankkeessa tunnistettu tarve urheilu- ja liikuntatoimijoiden liiketoiminnan osaamisen kehittämiselle on huomioitu Lapin AMKin strategisissa linjauksissa, jonka mukaisesti Vastuulliset palvelut -osaamisryhmän yksi osaamisprofiileista keskittyy urheiluliiketoiminnan saralle. Näin ollen hankkeen jälkeen tullaan rakentamaan urheiluliiketoiminnan korkeakouludiplomi täydennyskoulutuskokonaisuudeksi sekä englanninkielinen tutkintokoulutus. Hankkeen jälkeen jatketaan myös 2. asteen ja vapaan sivistystyön koulutussisältöjen suunnittelua ja toteutusta Santasport Lapin Urheiluopiston toimesta. 

Tiedot

Hankkeen id

3886

Ajankohta

2019 - 2022

Lisätty rekisteriin

21.02.2023

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Yhteyshenkilö

Jenni Kemi

Rahoitustiedot

Rahoittaja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

ESR 2014-2020