Etusivu Hankkeet Reumatroppi

Reumatroppi

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Reumatroppi-ryhmätoiminnan tavoitteena on edistää ikääntyvien reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaiden henkilöiden hyvinvointia ja kykyä pärjätä oman sairauden kanssa liikkumisen, kulttuurin, luontoelämysten ja terveellisten elintapojen avulla. 

Reumatroppi-ryhmätoiminnassa on kyse mukavasta yhdessäolosta ja innostavasta tekemisestä hyvinvoinnin parissa. Reumatroppi-ryhmät tapaavat säännöllisesti Suomen Reumaliiton kouluttaman vapaaehtoisen ryhmänohjaajan johdolla käsittelemään erilaisia omahoitoon liittyviä terveys- tai hyvinvointiteemoja. Teemoja ovat esimerkiksi musiikki, lihaskuntoharjoittelu, terveellinen ravitsemus ja luonnon hyvinvointivaikutukset.

Ryhmäkerran rakenne:

  • Alustus teemaan. Yleistajuista tietoa siitä, millaisia terveys- ja hyvinvointivaikutuksia teemalla on tutkimuksissa havaittu. Tutkimuslähteet nimetty tarkempaa tutustumista varten.
  • Keskustelu. Valmiita keskustelunaloituksia ajatusten ja kokemusten jakamiseksi.
  • Yhteinen tehtävä. Yhteistä toiminnallista tekemistä sisällä tai ulkona. Esimerkiksi aivoterveyteen liittyvällä ryhmätoimintakerralla voidaan tehdä aivojumppaa. Tehtävät eivät vaadi mittavaa alkuvalmistelua ja ne ovat toteutettavissa vähäisillä, arkipäiväisillä välineillä. Kaksi vaihtoehtoa jokaisella ryhmäkerralla.
  • Itsenäisen tehtävän läpikäynti. Tehtäviä voidaan tehdä ryhmäkertojen välillä kotona yksin tai läheisten kanssa. Itsenäisten tehtävien tarkoituksena on syventää teeman käsittelyä ja auttaa hahmottamaan sen merkitystä omassa elämässä. Tehtävän herättämiä ajatuksia ja oivalluksia voidaan jakaa ryhmän kesken esimerkiksi WhatsAppissa ennen seuraavaa tapaamista.
  • Ryhmätoiminta ulkona. Ryhmäkerran päätteeksi lähdetään ulos nauttimaan luonnon hyvää tekevästä voimasta. Ulkona voidaan tehdä valmiiksi annettua tehtävää tai mennä tutustumaan esimerkiksi oman paikkakunnan ulkoliikuntamahdollisuuksiin tai kulttuurikohteisiin.

Ryhmänohjaajan tukena on 30 valmista ryhmätoimintakertaa sisältävä Reumatroppi-ryhmätoimintamateriaali. Materiaalista on myös saatavilla 10 kerran versio ruotsiksi ja englanniksi. Kirjallisen materiaalin ohella vapaaehtoisten ryhmänohjaajien tueksi on olemassa videomateriaalia, lisätehtäviä ja kulttuuripainotteinen luovan toiminnan materiaali.

Reumatroppi-ryhmätoiminnan ytimenä on ajatus siitä, että jokainen voi itse vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa pienillä arjen teoilla. Toiminnan lähtökohtia ovat vertaisuus, maksuttomuus ja toiminnallisuus. Toiminnan suunnittelun ja toteutuksen viitekehyksenä toimivat sosiokulttuurinen innostaminen, seikkailukasvatus ja aktiivinen ikääntyminen.

Reumatroppi-ryhmätoimintamallia on kehitetty vuodesta 2020 lähtien yhdessä reuma- ja tules-yhdistysten kanssa. Ryhmätoimintamallia ja -materiaaleja on kehitetty palvelumuotoilun keinoin ryhmäläisiltä ja vapaaehtoisilta ryhmänohjaajilta saadun palautteen perusteella.

Tulokset

Reumatroppi-toiminnan kautta reuma- ja tuki- ja liikuntasairaat henkilöt ovat pystyneet tekemään muutoksia omaan terveyskäyttäytymiseensä.

Reumatroppi-toiminta on tuonut osallistujille ennen kaikkea yhteisöllisyyden kokemuksia, uusia ystäviä ja vertaistukea.

9,5/10 osallistujista suosittelisi Reumatroppi-toimintaa muille.

Kohderyhmät

Reuma- ja tuki- ja liikuntaelinsairaat henkilöt, Ikäihmiset, Pitkäaikaissairaat

Kehittämisteemat

Ryhmätoiminta, Hyvinvoinnin edistäminen, Osallisuus, Toimijuus, Elämänlaatu

Asiasanat

hyvinvointi, osallisuus, yhteisöllisyys, liikkuminen, luonto, kulttuuri, elintavat

Tiedot

Hankkeen id

5295

Ajankohta

2020 - 2023

Lisätty rekisteriin

01.12.2023

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Suomen Reumaliitto

Yhteyshenkilö

Jenni Karvonen

Rahoitustiedot

Rahoittaja

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

C-hankeavustus

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: