Etusivu Hankkeet På samma linje

På samma linje

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Projektet var ett första startskott i form av sektoröverskridande utvecklingsprojekt mellan det svenskspråkiga idrotts- och ungdomsfältet. Projektet var ett samarbete mellan Föreningen Luckan (Luckan) och Finlands Svenska Idrott (FSI), där även svenskspråkiga idrottsutbildningsanordnare och andra tredje sektorns aktörer har haft en viktig roll för att projektets målsättningar kunde uppnås.


Bakgrundsinfo: Inom idrotten finns fortfarande idag strukturer, oskrivna normer och stereotyper som omedvetet försvårar kvinnors möjligheter att delta och påverka inom idrotten. Hinder och begränsningar gentemot flickor, kvinnor och damidrott har bland annat resulterat i brist på rollmodeller, bristfällig synlighet i media, mindre sponsring, otillräcklig forskning och få kvinnor med professionell idrottskarriär. Flickors och kvinnors ställning inom idrotten är fortfarande sämre och detta tyder på en okunskap om vad jämställdhet innebär och vad som bör göras. För att råda bot på detta har projektet ordnat seminarier och utbildningar, som lyfter upp problematiken men samtidigt också helt konkreta lösningar och verktyg för att förbättra jämställdheten och flickors och kvinnors möjligheter att delta inom idrotten och föreningarna på lika villkor. Handböcker, styrdokument, modeller och konkreta verktyg har utvecklats inom projektet och finns tillgängligt på projektets internetsida.

Tulokset

  • Material i form av handböcker och guider

  • Jämställdhetsplaner på förbund och i föreningar

  • Slutarbeten

  • Trakasseriombud postioner i 

  • Utbildningspaket och workshopar

  • Jämställdhetskvotering i Finlands Svenska Idrotts stagar

  • Jämställdhetsombud på Finlands Svenska Idrott

Kohderyhmät

studerande och lärar-handledningspersonal inom läroanstalterna som medverkar i projektet, dvs även studerande kvinnor och elever/personal inom integrationsutbildningar, idrottsledare (tränare och ledare inom idrotten) som möter de unga i tränings- och handledningssammanhang, ungdomar i åldern 15 - 29 år, dvs yngre ungdomar och unga vuxna inom idrottsorganisationen Finlands Svenska idrott samt ungdomar via Luckannätverket och dess föreningar

Kehittämisteemat

Kompetenshöjning bland instruktörer, ledare och tränare genom att öka kunnandet om jämlikhet, normmedvetenhet och likabehandling, Stärka ett inkluderande och respektfullt förhållningssätt gentemot varandra inom idrotts- och ungdomssektorn, Avsikten med åtgärderna är att motverka diskriminering och mobbning på fältet

Asiasanat

Utbildning, kamratstöd, jämställdhet, likabehandling, normmedvetenhet, diskriminering, idrott

Hankkeen loppuraportti

Lataa loppuraportti (pdf)

Tiedot

Hankkeen id

5287

Ajankohta

2018 - 2021

Hankkeen kotisivu

https://sammalinje.fi/

Lisätty rekisteriin

11.08.2023

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Luckan

Yhteyshenkilö

x

Rahoitustiedot

Rahoittaja

ESF

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

Kunnande genom att engagera