Etusivu Hankkeet Muistiliikkuja – Muistisairaiden merkityksellisen ja aivoterveellisen elämän vahvistaminen liikuntaa lisäämällä

Muistiliikkuja – Muistisairaiden merkityksellisen ja aivoterveellisen elämän vahvistaminen liikuntaa lisäämällä

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Suomessa on arviolta 150 000 muistisairasta. Muistisairaiden määrä lisääntyy väestön ikääntyessä ja vuosittain muistisairaus diagnosoidaan keskimäärin 23 000 henkilöllä. Tutkimusnäyttö on osoittanut, että muistisairaiden toimintakyvyn heikkenemistä voidaan hidastaa liikuntaharjoittelun avulla, mutta muistisairauteen liittyvä stigma usein kaventaa sairastuneen sosiaalista piiriä ja aiemmat liikuntaharrastukset voivat jäädä kannustuksen puutteen tai sairauteen ja liikunnan hyötyihin liittyvän tietämättömyyden vuoksi pois.

Liikkumaan kannustaminen ja toimintakykyä vastaavan liikuntatoiminnan lisääminen ovat selvitysten mukaan keskeisiä tekijöitä liikunnan lisäämisessä. Muistisairaan ihmisen kohtaaminen voi kuitenkin tuntua haasteelliselta, sillä sairaus vaikuttaa vuorovaikutukseen. Ikääntyneiden liikunnan ohjaajat ja eri toimijat ovatkin kokeneet muistisairaat osittain haasteellisena ryhmänä ja ilmaisseet tarvitsevansa apua muistisairaan kohtaamiseen ja sairauden aiheuttamien erityispiirteiden huomioimiseen.

Muistiliikkuja-hankkeessa tavoitteena on vahvistaa liikuntaneuvonta- ja liikunnanohjaustyössä toimivien ammattilaisten edellytyksiä kannustaa ja tukea muistisairaiden henkilöiden fyysistä aktivisuutta ja liikkumista sekä lisätä muistisairaiden ja heidän läheistensä kiinnostusta aivoterveyden edistämiseen innostamalla heitä liikkumisen lisäämiseen joko omaehtoisesti tai erilaisissa ryhmissä.​

Tulokset

Hanke kokoaa tietopaketin liikuntaneuvontaa ja liikunnanohjausta antaville tahoille sekä muistisairaille läheisineen.

Kohderyhmät

liikuntaneuvonnan ja liikunnanohjaustyön ammattilaiset, muistisairaat ja läheiset

Kehittämisteemat

liikkumisen edistäminen, liikuntaneuvonta, liikunnallinen elämäntapa, toimintakyvyn ylläpitäminen, liikkumisen palvelupolku, muistisairaan kohtaaminen

Asiasanat

muistisairaus, muistisairaat, läheiset, liikuntaneuvonta, kohtaaminen

Tiedot

Hankkeen id

5298

Ajankohta

2023 - 2024

Lisätty rekisteriin

25.03.2024

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Muistiliitto

Yhteyshenkilö

Tanja Kulmala

Rahoitustiedot

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset