Etusivu Hankkeet Luotu liikkumaan

Luotu liikkumaan

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

 

Luotu liikkumaan -hanke

Luotu liikkumaan -hankkeen tavoitteena on vähentää ulkopuolisuutta mahdollistamalla monipuolista liikuntaa rippikouluikäisille ja heitä vanhemmille nuorille. Seurakuntien potentiaali tavoittaa rippikouluikäisiä on merkittävä, koska miltei 50 000 nuorta käy vuosittain rippikoulun ja isostoiminnassa on mukana noin 21 000 nuorta.

Luotu liikkumaan hankkeeseen on saatu avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä.

Hankkeen aikana Lasten ja nuorten keskus ja seurakunnat kehittävät seurakuntien olemassaoleviin toimintoihin uusia tapoja liikuttaa niihin osallistuvia nuoria. Pyrkimyksenä on mahdollistaa säännöllinen liikunta erityisesti vähän liikkuville nuorille.

Luotu liikkumaan -hankkeessa pilotoidaan seurakuntien kanssa liikuntainnostajakoulutusta. Siinä koulutetaan seurakuntiin liikuntainnostajia, jotka toimivat vertaisohjaajina seurakuntien erilaisissa höntsäliikuntaryhmissä. Hankkeessa painottuu erityisesti nuorten osallisuus, sillä höntsäliikuntaryhmien toiminta on vertaisohjaajan, liikuntainnostajan, organisoimaa. Seurakunnan työntekijä, liikunta-agentti tai muu mukaan innostuva aikuinen mahdollistaa toiminnan.

Hankkeessa pyritään hyödyntämään rippikoulun leirijakson positiivista ja innostavaa ilmapiiriä höntsäliikuntaan tutustumiseksi ja ryhmien toiminnan käynnistämiseksi. Leirillä liikuntainnostajat tulevat tutuiksi kaikille ja vapaa-aika luo mahdollisuuden toimintaan tutustumiselle. Höntsällikunnan osaamisesta riippumaton, kaikille avoin, leikkimieltä ja iloa tuottava toimintamalli antaa hyvän mahdollisuuden tavoittaa myös heitä, joille liikunta ei ole tavanomaisinta toimintaa.

Pilotointivaiheen jälkeen toiminta pyritään jalkauttamaan mahdollisimman monen seurakunnan säännölliseksi nuorisotoiminnaksi.

Tulokset

Hankkeen tuloksena nuorten kynnys liikkumiseen laskee erityisesti vähän liikkuvien nuorten keskuudessa. Liikunnallinen elämäntapa lisääntyy ja nuoret kokevat onnistumista ja iloa liikunnasta, mikä tukee liikunnan säilymistä omissa elintavoissa läpi elämän. Hanke edistää omatoimista liikuntaa ja arkiliikunnan lisäämistä.

Yhdessä tehtävän liikunnan kautta rippikouluryhmät ryhmäytyvät entistä paremmin ja nuoret pääsevät näyttämään erilaisia vahvuuksiaan. Kaikkien kyvyt ja osaaminen liikunnan saralla vahvistuu. Yksinäisyys ja ulkopuolisuuden tunne nuorten keskuudessa vähenee niin rippikoulussa kuin nuorten keskuudessa leirin ja nuorisotyön ulkopuolella.

Liikunnallisten onnistumisten saavuttaminen myös ei-urheilullisille nuorille tukee nuoren itsetunnon kehitystä ja lisää nuorten hyvinvointia. Hanke edistää nuorten osallisuutta ja keskinäistä kunnioitusta.


 

Kohderyhmät

Nuoret

Kehittämisteemat

Matalan kynnyksen liikunnan lisääminen seurakuntien rippikoulu -ja nuorisotyöhössä, matalan kynnyksen liikunnan lisääminen, rippikoulu- ja nuorisotyö

Asiasanat

nuoret, liikunta, höntsäliikunta, hyvinvointi, rippikoulu, isoset, seurakunta, leiri, lasten ja nuorten keskus, liikkuvat -ohjelmat

Tiedot

Hankkeen id

1172

Ajankohta

2020 - 2022

Lisätty rekisteriin

28.04.2022

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Lasten ja nuorten keskus ry

Yhteyshenkilö

Satu Rathgeber

Rahoitustiedot

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset