Etusivu Hankkeet Liikkumisen suositukset tunnetuiksi ja käyttöön

Liikkumisen suositukset tunnetuiksi ja käyttöön

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Liikkumisen suositusten jalkautus ja suositusten tukimateriaalien jatkokehittäminen ammattilaisten avuksi​ mm. liikuntaneuvontaan.

Hankkeella oli kaksi kohderyhmää: 

1) liikkumisen edistäjät liikunta-, opetus-, sosiaali- ja terveysalalla sekä järjestöissä

2) ammattilaisten kautta väestö eri ikäryhmissä (kouluikäiset lapset ja nuoret, 18─64-vuotiaat työikäiset, yli 65-vuotiaat ikäihmiset)

Liikkumisen edistäjien osalta hankkeen tavoitteena oli syventää liikkumisen edistämisen osaamista liikkumisen suosituksista, lisätä liikkumisen suositusten tunnettuutta liikkumisen edistäjien keskuudessa sekä edistää eri ikäryhmille tarkoitettujen suositusten ja niihin liittyvien tukimateriaalien suunnittelua ja tuottamista sekä käyttöä liikuntaneuvonnassa. Ammattilaisten kautta tavoitteena oli lisätä väestön liikkumisen suositusten tunnettuutta eri ikäryhmissä ja täten edistää suomalaisten liikkumistottumuksia ja vähentää paikallaanoloa.

Tulokset

Liikkumisen suosituksen tunnettuutta ja suositusten sekä tukimateriaalien käyttöä lisättiin eri ammattilaisten kohderyhmissä aktiivisen ja monikanavaisen jalkautustyön avulla. Yhteiskehittämisen menetelmällä liikkumisen edistäjien (liikunta-ala, opettajat, sosiaali- ja terveysala) kanssa priorisoitiin ja tuotettiin tarvittuja ja toivottuja tukimateriaaleja eri kohderyhmien liikkumisen suositusten hyödyntämiseen liikuntaneuvonnassa.

Kohderyhmät

Liikunta-alan ammattilaiset, opetusalan ammattilaiset, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, liikkumisen edistäjät, järjestöt

Kehittämisteemat

liikkumisen edistäminen

Asiasanat

liikunta, suositukset, liikuntaneuvont

Tiedot

Hankkeen id

5300

Ajankohta

2021 - 2024

Lisätty rekisteriin

02.07.2024

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

UKK-instituutti

Yhteyshenkilö

Raija Oksanen

Rahoitustiedot

Rahoittaja

OKM

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: