Etusivu Hankkeet Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan

Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Vantaan Hyvinvointityön tavoitteista toimintaan -hankkeessa (2019–2021) on kehitetty Vantaan hyvinvointiohjelmatyötä ja luotu hyvinvointijohtamismalli, joka valmistaa kaupunkia tulevaan hyvinvointialueuudistukseen. Lisäksi hankkeessa on kehitetty tutkimusnäyttöön pohjautuva elintapaohjauspalvelu hyvinvointimentorointi, jossa yhdistyvät vastaanotolla tapahtuva elintapaneuvonta, käyttäytymistieteeseen perustuva muutosprosessi ja mobiililaitepohjainen ohjaus. Hyvinvointimentorointi on suunniteltu asiakkaille, joilla on esimerkiksi ylipainoa, tyypin 2 diabetes, seurannassa kohonneeksi todettu verenpaine ja/ tai tuen tarve elintapamuutoksiin. Asiakkaat pääsevät mukaan mentorointiin joko terveydenhuollon ammattilaisten vastaanotoilta tai omalla ilmoittautumisella.

Tulokset

Hyvinvointimentorointiin ohjautui hankeaikana 345 elintapojensa puolesta riskiryhmiin kuuluvaa kuntalaista. Tulosten perusteella useat asiakkaat onnistuivat kohentamaan elintapojaan, mikä näkyi mm. liikkumisen lisääntymisenä ja kehon painon vähenemisenä. Hyvinvointimentoroinnin tähän asti päättäneiden asiakkaiden (n=53, 10/2021) keskimääräinen painonpudotus on 3.4 ± 4.7 %.

Kohderyhmät

Riskiryhmiin kuuluvat kuntalaiset, Terveydenhuollon ammattilaiset, Kaupungin johto ja päättäjät, Kunnat ja muut julkiset toimijat

Kehittämisteemat

Elintapaohjaus, Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Asiasanat

Elintapaohjaus, HYTE

Hankkeen loppuraportti

Lataa loppuraportti (pdf)

Tiedot

Hankkeen id

1165

Ajankohta

2019 - 2021

Hankkeen kotisivu

https://kunnolla.fi/

Lisätty rekisteriin

17.11.2021

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Vantaan kaupunki

Yhteyshenkilö

Marianna Suonpää

Rahoitustiedot

Rahoittaja

STM

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

Terveyden edistämisen määräraha