Etusivu Hankkeet Avoimet Ovet -urheiluseurojen tukihanke

Avoimet Ovet -urheiluseurojen tukihanke

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

Avoimet ovet -urheiluseurojen tukihanke

Vammaisia, tukea tarvitsevia ja toimintarajoitteisia henkilöitä on väestöstä noin neljäsosa. He liikkuvat keskimäärin vähemmän, liikuntasuositukset toteutuvat heillä harvemmin ja lisäksi osallistuminen urheiluseuratoimintaan on vähäisempää kuin muulla väestöllä. Yksi keskeisistä syistä liikunnan harrastamattomuudelle ja vähäisemmälle aktiivisuudelle on soveltuvan tarjonnan puute.

Hankkeessa autetaan urheiluseuroja ja paikallisia liikuntatoimijoita kaikille avoimen ja inklusiivisen toiminnan käynnistämisessä tai sen kehittämisessä. Hollannista lainattua seurojen kehittämismallia testataan yhteistyökumppanien kanssa seurapiloteissa. Syntynyt kehittämisen malli kootaan Avoimet ovet -käsikirjaan. Hyvät käytännöt ja tukimateriaalit kootaan Avoimet ovet -infopankkiin huomioiden saavutettavuus ja Suomen kaksikielisuus. Ideat ja materiaalit jäävät koko liikuntayhteisön käyttöön myös hankkeen päätyttyä. Hankkeen ohessa tuotetaan seurantatietoa seurojen kokonaistilanteesta ja tuen tarpeista sekä vammaisten henkilöiden osallistumisen nosteista ja esteistä. Lähtötilanteen seura- ja liikkujakyselyn tulokset on julkaistu 3/2021 Liikuttaako! -raportissa. 

Tavoitteena on lisätä kaikille avoimen seura- ja liikuntatoiminnan paikallista tarjontaa, saada lisää seuroja Löydä oma seura -palveluun ja tarjonnan parantuessa nykyistä enemmän vammaisia tai tukea tarvitsevia liikkujia mukaan yleisiin seuroihin. Kyse voi olla erillisistä kohdennetuista erityisryhmistä, yksittäisistä vammaisista liikkujista ja toimijoista yleisissä ryhmissä tai molemmista. Toimintaa kehitetään alueellisissa verkostoissa, jotka mahdollistavat vertaisoppimisen ja ideoiden jakamisen yli laji- ja järjestörajojen.

Hankkeen toisena vuonna jatketaan Avoimet Ovet -kehittämisohjelman suunnittelua. Sen keskiössä ovat pilottiseurat.  Tavoitteena on viedä muutos seuran rakenteisiin, jotta mahdollinen hyvin käynnistynyt erityisryhmä tai kaikille avoin toiminta ei pääty esimerkiksi avainhenkilöiden vaihtuessa. Pilottiseurojen kehittämiskumppaneina toimivat ensisijaisesti yhteistyöjärjestöjen seurakehittäjät yhdessä paraurheilun/soveltavan liikunnan asiantuntijan kanssa.

Hankkeen aikana tehdään tiivistä yhteistyötä Liikuntatieteellisen Seuran SLKK- sekä FSI:n Vi också -hankkeen kanssa.

 

Tulokset

1.    Hankkeessa on toteutettu 40 seurapilottia, joissa mukana on ollut 80 seuraa. Niistä on dokumentoitu vähintään 22 seuratoiminnan mallia.

2.    On syntynyt inklusiivisen seuran kehittämismalli ja julkaistu Avoimet ovet -käsikirja.

3.    Avoimet ovet -infopankki tunnetaan hyvänä palvelevana resurssikeskuksena.

4.    toimintarajoitteisia henkilöitä on nykyistä enemmän mukana urheiluseuratoiminnassa.

5.    Löydä oma seura -palvelussa on vähintään 1200 ryhmää (483 seuraa 11/2021).

6.    Seurapilottien tueksi on syntynyt 14 alueellista verkostoa.

7.    Seuratoiminnan kehittäjät ovat saaneet työkalupakkiinsa inkluusion edistämisen työkaluja ja osaavat integroida työhönsä soveltavan liikunnan tai paraurheilun sisältöjä.

8.    On olemassa seurantamalli soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tilasta seuroissa.

9.    On olemassa malli liikunnan harrastamisen esteiden ja nosteiden selvittämiseksi toimintarajoitteisilta liikkujilta.

Kohderyhmät

urheiluseurat, lajiliittojen seurakehittäjät, liikunnan aluejärjestöjen seurakehittäjät

Kehittämisteemat

kysynnän ja tarjonnan kohtauttaminen, kaikille avoimen ja inklusiivisen toiminnan käynnistäminen ja kehittäminen, Liikuntatarjonnan lisääntyminen

Asiasanat

inkluusio, soveltavaliikunta, paraurheilu

Tiedot

Hankkeen id

1166

Ajankohta

1.6.2020 - 31.5.2023

Lisätty rekisteriin

14.12.2021

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Suomen Paralympiakomitea ry

Yhteyshenkilö

Nina Peltonen

Rahoitustiedot

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnallinen kehittämisavustus

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi: