Etusivu Hankkeet 11-15-vuotiaiden harjoittelukulttuurin edistäminen suunnistusseuroissa

11-15-vuotiaiden harjoittelukulttuurin edistäminen suunnistusseuroissa

Sisällysluettelo

Tiivistelmä

HANKKEEN TAVOITTEET Kehittää ja vahvistaa tavoitteellisen kilpaurheilun polkua 11–15-vuotiaiden seuratoiminnassa yhteistyössä seurojen kanssa. Kehitystoimien tavoitteet (nuoret): –Nuorille tarjottavien ohjattujen harjoitusten määrän kasvu ja laadun kehittyminen, –Nuorten innostus lajiin ja lajiin kuuluvaan harjoitteluun, –Nuorten fyysisen monipuolisuuden kehittyminen, –Nuorten omaehtoisen harjoittelun ja liikkumisen määrän lisääntyminen, –Nuoret omaksuvat urheilullisen elämäntavan. Kehitystoimien tavoitteet (seurat): –Nuorten monipuolista kehittymistä tukevien harjoituskäytänteiden luominen, –Tarkoituksenmukaiset toiminta- ja harjoituskalenterit, –Verkostoituminen, yhteistyö (muut hankkeessa olevat seurat/lajit, muut yhteistyötahot). Kehitystoimien tavoitteet (seuraohjaajat/valmentajat): –Toimijoiden mielekäs tehtävänjako, –Osaamisen lisääntyminen (ohjaamis- ja valmennustaidot, tehtävien jako seurassa, seuran tapahtumat jne.), –Innostus tehtäviin, –Lisää toimijoita ikäryhmän ohjaukseen / valmennukseen. Kehitystoimien tavoitteet (laji, lajiliitto): –Tavoitteellisen kilpaurheilun sisältöjen määrittäminen 11-15-vuotiaiden osalta suunnistuksessa (harjoitusmallit, määrät, laatu, toimintatavat jne.) •Suunnistuksen lajianalyysin päivittäminen ja täsmentäminen erityisesti 11–16-vuotiaiden lasten ja nuorten harjoittelun osalta. •Urheilijan polun tarkentuminen (suunnistus) TOIMENPITEET HANKKEESSA -Seura valitsi kehitystyön painopisteet viiden kohdan valikosta. -Hankepäivät, 3 kpl -Ennakkotehtävät seuralle ennen jokaista hankepäivää. -Nimetty sparraaja seuralle. Sparraaja teki 2–3 käyntiä seuraan hankevuoden aikana. Sparrauskäynnin teema sovittiin seuran ja sparraajan kesken. -Seura toteutti Kasva urheilijaksi –ominaisuustestit. -Aktiivinen viestintä hankkeesta – erityisesti seurojen kehitystoimista: Netissä, Suunnistajassa ja kohtaamisissa. -Seuratoimijat arvioivat hanketta hankekauden päätteeksi. KEHITYSTYÖN PAINOPISTEET Seura valitsi 2 kehityskohdetta alla olevasta listasta, joihin seura sitoutui: 1. 11–15-vuotiaiden toiminnan vastuuhenkilöiden rekrytointi ja keskinäisen toiminnan organisointi. 2. Seuran ydinharjoitusten rakenteen, sisällön ja toteutuksen kehitystyö. 3. Seuran kausisuunnitelman ja/tai vuosikalenterin kehitystyö (sisällöt, toteutus, yhteistyö eri tahojen kanssa, esim. muiden seurojen kanssa; Kasva Urheilijaksi testien käyttöönotto osana harjoitustoimintaa). 4. Yksilöllisten ja eriyttävien toimintatapojen löytäminen ryhmätoiminnassa (henkilökohtainen ohjaus / valmennus, harjoitusten eriyttäminen, yksilölliset ”kotiläksyt”). 5. Yhdessä nuorten kanssa konkreettisten keinojen löytäminen omaehtoisen liikkumisen ja harjoittelun lisäämiseksi.

Tulokset

Hankkeeseen osallistuminen innosti seuroja kehittämään toimintaansa ja toi jämäkkyyttäkin kehitystoimiin. Hankkeen kautta seura sai johtolankoja, mihin suuntaan toimintaa voisi kehittää. Vaikuttavia asioita olivat kehittämisprosessin aikajänne, muiden seurojen toiminnasta kuuleminen sekä hankkeen kohtaamisissa (hankepäivät ja sparrauskäynnit) saatu tietotaito. Hankkeen vaikutuksia eri seuroissa:

- Harjoitusten laatu on kehittynyt.
- Harjoitusmäärä on kasvanut.
- Seurassa on tehty enemmän yhteistyötä seuran eri ikäisten harjoitusryhmien kanssa, mm. isompien nuorten tai aikuisten valmennusryhmän kanssa.

Osa seuroista raportoi, että drop out on vähentynyt. Jossakin seurassa drop out on hankevuoden aikana ollut jopa nolla! Merkittävä asia harrastuksessa pysymisen kannalta on ollut, että nuoret kokevat itsensä huomioiduiksi. Tämä tunne tulee hyvästä ilmapiiristä, kun nuorista oikeasti välitetään ja kun toiminnassa huomioidaan yksilöllisyys. Kaikkia kehitysideoita ei pystytty toteuttamaan seuroissa vielä hankekauden aikana, joten seuratoiminnan kehtystyö jatkuu myös hankekauden päätyttyä. Kehitystyön haasteena tuli usein vastaan vapaa-ajallaan toimivien vetäjien ajankäytön rajallisuus. Uusien toimijoiden rekrytointi ei ole helppoa, joskin lasten vanhemmista heitä löytyy. Parhaiten uusia toimijoita on saanut pyytämällä henkilökohtaisesti sovittuun ja rajattuun tehtävään, esim. ratamestariksi tai henkilökohtaiseksi tukihenkilöksi. Toteuttamalla Tervetuloa ohjaajaksi -koulutuksen seura on myös saanut uusia toimijoita.

Kohderyhmät

Lapset ja nuoret, Järjestöt ja seurat

Kehittämisteemat

Liikuntaharrastaminen, Liikuntamahdollisuudet, Kilpa- ja huippu-urheilu, Yhteistyö, Tiedon tuottaminen, levittäminen tai tietojärjestelmät, Koulutus ja osaaminen, Uusi toiminta- tai palvelumalli

Asiasanat

suunnistus, harjoitukset, polku, laji, lajiliitto, valmentaja, verkostot, elämäntapa, seuratoiminta, harjoittelu, ohjaaja, valmennus, kilpaurheilu, seuraohjaaja

Hankkeen loppuraportti

Lataa loppuraportti (pdf)

Tiedot

Hankkeen id

226

Ajankohta

- 2012

Hankkeen kotisivu

www.suunnistusliitto.fi

Lisätty rekisteriin

07.04.2021

Hallinnoijan tiedot

Hallinnoija

Suomen Suunnistusliitto ry

Yhteyshenkilö

Katri Lilja

Rahoitustiedot

Rahoittaja

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Rahoituslähde / rahoitusmomentti

Lajiliittotuki/Lasten ja nuorten liikuntaohjelma