Tietoa Liikuntahankkeet-sivustosta

Tietoa Liikuntahankkeet-sivustosta

Miksi Liikuntahankkeet-sivusto?

Verkkopalvelu sai alkunsa tarpeesta koota yhteen tietoa liikunnan, urheilun ja terveyden alalla toteutetuista hankkeista ja projekteista Suomessa. Nykyisin liikunta-alan uusia toimintatapoja ja käytäntöjä etsitään ja kokeillaan hankkeissa ja kehittämisprojekteissa. Aina tieto onnistuneesta kehittämistyöstä ei kuitenkaan tavoita kaikkia, joille siitä olisi hyötyä. Liikuntahankkeet-sivusto tuo tiedon kaikkien saataville. Samalla vältetään jo toteutettujen projektien keksiminen uudelleen.

Mitä hanketietoja rekisteristä löytyy?

Hankkeiden ja hyvien käytäntöjen rekisteriin on koottu tietoa toteutetuista ja käynnissä olevista kehittämishankkeista sekä hyvistä käytännöistä. Hankkeet ovat pääasiassa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia, mutta rekisteristä löytyy myös muutamien muiden rahoituslähteiden, kuten STEA:n tai Veikkauksen, Euroopan unionin ja maakuntien liittojen rahoittamista hankkeista. Hankerekisteri päivittyy ja täydentyy, kun rekisteriin lisätään uusia hankkeita ja hyviä käytäntöjä.

Miten tiedot on kerätty?

Tiedot on kerätty hankkeiden rahoittajilta ja hanketoimijoilta. Rekisterin koontivaiheessa Liikuntatieteellinen Seura on täydentänyt hankkeiden tietoja sekä kategorisoinut hankkeet kohderyhmien ja teemojen mukaan. Mikäli tiedot hankkeesta on syöttänyt hankkeen toteuttaja, tämä näkyy hankkeen tiedoissa.

Voit jättää rekisteriin tiedot omasta liikuntahankkeesta tai liikunnan hyvästä käytännöstä muiden hyödynnettäväksi. Rekisterin ylläpito toivoo, että hankkeiden toimijat myös tarvittaessa muokkaavat ja täydentävät rekisteriin jo lisättyjä tietoja.

Vastuu rekisteristä ja rekisterin tietojen hyödyntäminen

Liikuntatieteellinen Seura vastaa sivuston sisällöstä, tietojen oikeellisuudesta ja ajankohtaisuudesta yleisesti, mutta hankkeiden ja hyvien käytäntöjen kuvaukset ovat hanketoimijoiden vastuulla. Hankkeet ja hyvät käytännöt ovat toimijoiden itse jättämiä tietoja, ellei kuvauksissa ole erillistä mainintaa siitä, että sivuston ylläpito on kirjannut tiedot rekisteriin.  

Verkkopalvelun ylläpito ei vastaa niiden sivustojen sisällöstä, joille Liikuntahankkeet-sivusto on linkitetty.

Verkkopalvelun asiasisältöjä saa käyttää vapaasti, kunhan Liikuntahankkeet-sivusto mainitaan lähteenä. Verkkopalvelun kuvia ei saa kopioida käyttöön muussa yhteydessä.

Voit olla yhteydessä Liikuntatieteelliseen Seuraan kaikissa verkkopalveluun käyttöön ja kehittämiseen liittyvissä asioista.